• Werkwijze

Werkwijze

Samenwerking

Strategische R&D projecten vragen een hoog niveau van kennisdeling en integrale samenwerking. De kennis van product, productieproces en markt van uw bedrijf gebundeld met de specialistische kennis van productontwikkeling van TRiOS, legt de basis voor de juiste conceptkeuze. De beste garantie voor het gewenste product of speciaalmachine.

Excelleren en accelereren

De menselijke factor maakt het verschil in succesvolle innovatieve projecten. Voorwaarden daarvoor zijn openheid van zaken, vertrouwen en tot in detail inzicht geven én kennen van het proces. Het uit beide bedrijven samengestelde projectteam kan zo keuzes maken, excelleren, accelereren en het totale project bewaken.

Methodische werkwijze

TRiOS werkt met een gefaseerde aanpak en projectstructuur van concept naar een bewezen product of beheerste productie. De voorgelegde concepten omvatten potentieel geschikte technieken en materialen. Het gekozen concept wordt ontwikkeld en getest. Haalbaarheid, risico en prijs worden in kaart gebracht. Het product wordt geoptimaliseerd naar aanleiding van functionele testresultaten. Zo maakt TRiOS een protoserie. Staat het product eenmaal, dan kunnen we het productieproces specificeren, tooling bedenken en nul-series maken.

Fasering

Aan het einde van iedere fase doen we een gedegen evaluatie voor onszelf en met u als klant zodat we de volgende fase goed voorbereid ingaan. Hiermee verminderen we risico’s en voorkomen we verrassingen onderweg.

U kunt hier onze schematisch weergegeven projectstructuur bekijken.

Geheimhouding

Om kennis optimaal te kunnen delen is geheimhouding essentieel. Uw project bevindt zich achter gesloten deuren, letterlijk en figuurlijk. Onze medewerkers zijn hierop getraind en ons pand is hierop ingericht. Om deze reden voorziet onze website niet in projectomschrijvingen.

Patenten en IP

TRiOS heeft ruime ervaring met het vastleggen van ideeën in patenten van door haar ontwikkelde producten. Wij kunnen u in dit traject ondersteunen.