Communicatie de sleutel voor R&D en productontwikkeling

De coronacrisis drukt ons bij TRiOS weer met de neus op de feiten. Communicatie met de opdrachtgever is van het allergrootste belang voor al ons werk in R&D en productontwikkeling. Weet die opdrachtgever wat zijn klanten willen, waar de behoefte van zijn markt ligt, welke kansen nieuwe technologieën bieden? Dat proberen wij bij TRiOS meteen helder te krijgen in de beginfase. Die wordt ook wel aangeduid als de ‘fuzzy front-end’ van productontwikkeling en dat is niet voor niets. In die eerste fase is alles nog vaag en mistig: waar liggen de commerciële kansen, wat zijn de technische mogelijkheden, hoe zit het met de maakbaarheid?

Lees meer