Communicatie de sleutel voor R&D en productontwikkeling

De coronacrisis drukt ons bij TRiOS weer met de neus op de feiten. Communicatie met de opdrachtgever is van het allergrootste belang voor al ons werk in R&D en productontwikkeling. Weet die opdrachtgever wat zijn klanten willen, waar de behoefte van zijn markt ligt, welke kansen nieuwe technologieën bieden? Dat proberen wij bij TRiOS meteen helder te krijgen in de beginfase. Die wordt ook wel aangeduid als de ‘fuzzy front-end’ van productontwikkeling en dat is niet voor niets. In die eerste fase is alles nog vaag en mistig: waar liggen de commerciële kansen, wat zijn de technische mogelijkheden, hoe zit het met de maakbaarheid?

 Telkens weer blijkt dat daar onze kracht ligt: de mist laten optrekken, de klant duidelijkheid verschaffen en hem een helder technisch en commercieel perspectief bieden. Communicatie is de sleutel: wij beheersen de verschillende disciplines, delen intern en met de klant kennis en leren van uiteenlopende projecten. We spreken de taal van engineering, productie en ook marketing, want we hebben zelf spin-offs in de markt gezet. Daardoor weten we de eisen van de klant en de markt te vertalen naar technische specificaties. We kunnen bouwen op de ervaring die we hebben opgedaan in projecten voor zeer diverse opdrachtgevers en markten. Bovenal putten we energie uit nieuwe uitdagingen.

Die energie hebben we zeker nodig in de huidige coronacrisis. Want het zijn verwarrende, fuzzy tijden. Wat zijn de producten van de toekomst: welke nieuwe behoeftes zijn aan het ontstaan, wat blijft belangrijk en waar is geen vraag meer naar? De vragen worden alleen maar indringender en er zijn ook nieuwe vragen bijgekomen. Waar laten we bijvoorbeeld die producten van de toekomst maken: nog altijd ver weg of toch meer lokaal? Vanzelfsprekendheden zijn verdwenen, dus duidelijke communicatie wordt alleen nog maar belangrijker. Bij TRiOS zijn we meer dan ooit klaar om het gesprek aan te gaan.

Blijf gezond en blijf communiceren.